Güler Yüzler Derneği

Bilgi Güvenliği Politikası

GÜLER YÜZLER DERNEĞİ olarak bu politika ile bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Kurumsal bilgileri, personel, müşteri (finansal veriler, kişi bilgileri vb.) bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahibi gibi etkileşimde olduğu muhataplara ait verileri değerli ve kritik kabul ederek, bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,

 • Kurumun güvenirliğini ve itibarını korumayı,

 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve güvenlik tedbirlerini almayı,

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,

 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi

           taahhüt ederiz.

GÜLER YÜZLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili aydınlatma metnimizi okumak için tıklayın.

Güler Yüzler, sürdürülebilir kalkınmaya artı değerler katan, projeler uygulayıp geliştiren, küresel hedefleri destekleyen kalkınma dostu bir sivil toplum kuruluşudur. 2015'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki tüm bireylere ve artı olarak dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 

 • Instagram GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
 • Twitter GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
 • LinkedIn - GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
 • Facebook GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
 • YouTube - Güler Yüzler Derneği
 • SoundCloud'a - Güler Yüzler Derneği