DEĞERLER ANLAYIŞIMIZ

ÇEVRE ANLAYIŞIMIZ

Güler Yüzler olarak sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor ve çalışmalarımızda çevreye dost farkındalıklar kullanıyoruz. Çevre politikamızın başlıca ilkeleri:

• Tüm faaliyetlerimizde T.C. Çevre Mevzuatı’nın hükümlerine uymak.

• Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indirmek.

• Çevresel etkileri minimize etmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek.

• Doğal kaynakları verimli kullanmak.

• Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünler kullanmak ve bunun bilincinin bireylere aşılamak.

• Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla derneğimiz içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, elde edilen tecrübeleri paydaşlar ile paylaşmak.

İNSANA SAYGI ANLAYIŞIMIZ

Güler Yüzler olarak bireylere değer veriyor ve ana felsefemizde her zaman “önce insan” diyoruz. Bu doğrultudaki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

• Bütün dernek çalışanlarımıza, güvenli, saygın ve iş ahlakı değerlerinin el üstünde tutulduğu bir çalışma ortamı sunmak.

• Herkesin birbirini bir aile bireyi gibi gördüğü ve saygı duyduğu bir proje sahasında çalışmak.

• Çalışanlarımızın performanslarını karşılıklı görüşmelerle şeffaf biçimde değerlendirmek.

• Çalışanlarımızın kişisel gelişimine ve sosyal girişimlerine fırsat vermek.

• Çalışanlarımıza ekip çalışmalarına katılacakları ve görüşlerini-yaratıcı fikirlerini etik değerler çerçevesinde rahatça belirtecekleri bir çalışma alanı sunmak.

Güler Yüzler, sürdürülebilir kalkınmaya artı değerler katan, projeler uygulayıp geliştiren, küresel hedefleri destekleyen kalkınma dostu bir sivil toplum kuruluşudur. 2015'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki tüm bireylere ve artı olarak dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 

  • Instagram GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Twitter GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • LinkedIn - GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Facebook GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • YouTube - Güler Yüzler Derneği
  • SoundCloud'a - Güler Yüzler Derneği