EĞİTİM KAMPÜSÜ

Güler Yüzler;

     Proje Mantığı;

Proje kapsamında öğrencilerin mevcut teknolojik bilgi ve beceri potansiyellerini en az iki kat artırarak bilişim okuryazarlığı alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin var olan yeteneklerinin ortaya çıkması, yaşlarına ve kişiliklerine uygun içeriği zengin müfredatlı kişisel gelişim eğitimleri vermek projemizin ana hedefidir. Projemiz kapsamında kurulacak Güler Yüzler Eğitim Kampüsü çatısı altında gençlerimize başta teknoloji okur yazarlığı alışkanlığı kazandırmak olmak üzere kampüsümüzde oluşturulacak çeşitli programlar vasıtasıyla gençleri olumsuz alışkanlıklardan koruyacak mekan oluşturmak.

     Özel Amaçlar;

Araştırmalar Türkiye’de teknolojik alet kullanım oranının % 86 olduğunu, bilinçli kullanım alışkanlığının ise % 4,5’lerde olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise bilinçli teknolojik okur yazarlık alışkanlığının kazandırılamamasıdır. Bir insanın gençlik döneminde teknolojik bilinçten yoksun olarak eğitimi tamamlaması telefon kullanım alışkanlığının artmasının yerleşmemesinde en önemli sebep olarak gösterilmektedir. Teknolojiyi bilinçli kullanma alışkanlığının yerleşmesi için interaktif eğitimlerin verimli olduğunun veya zevkli bir uğraş olduğunun okul çağında verilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle eğitim kampüsümüzde “Anlayarak Teknolojiyi Kullanma” zihniyeti verilecek olup gençlerin telefon, tablet, bilgisayar vb aletleri kullanma hırslarının azalması için en güzel katkı olacaktır. Yapılan anketlerde Türkiye, interneti bilinçsiz kullanan ilk 10 ülke arasında olup, günlük sosyal medya da geçirilen zaman ortalama 6 saat olarak belirlenmiştir. 

     Beklenen Sonuçlar;

Proje ile Ankara ilimizde Milli Eğitim Bakanlığında çalışan eğitimcilere, dernek çatısı altında gönüllü görev yapan eğitimcilere, Ankara’da yer alan üniversitelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine anlayarak teknolojiyi kullanma temalı interaktif faaliyetler düzenlenecek, konusunda uzman gönüllü eğitmenlerimiz ile 12 ayda minimum 500 gence ulaşma hedefimizde kesin karar aldık. Proje çerçevesinde 4 farklı eğitim oluşturularak, 500 gencin ilgi ve kabiliyetlerine artı beceriler katarak eğitim programı sağlanacaktır. Kampüsümüzde ki eğitimlere katılım sağlayan gençlerin olumlu yönde kişilik ve karakter gelişimi sağlanacaktır. Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile gençlerin gelişimi değerlendirilecek, aileler ile iletişim kurularak değerlendirmeler yapılacaktır. Kendisini ve kişilik özelliklerini tanıyan gençler yetiştirerek topluma yön verecek, liderlik yapacak gençler hale getirilmesi sağlanacaktır. Proje ile uygulanan bütün çalışmalar video ve fotoğraflarla belgelendirilecektir.

     Faaliyetler;

Kampüs için uygun yer seçimi yapmak ve resmi işlemlerin halledilmesi. Gençlerin sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerde bulunabileceği Eğitim Kampüsü oluşturmak ve tesisin hazırlanması için gerekli hizmetleri almak. Toplumun her kesiminden gençlerin anlayarak teknolojiyi kullanma alışkanlığını kazanabilmesi için eğitmen yetiştirilmesi ve bu eğitim modellerinin hem eğitmenlerle hem de gençlerle yaygınlaştırılması. Kampüsümüzde oluşturacak 2 adet donanımlı bilişim sınıfımızda gençleri teknoloji alanında inovasyon üretmeye özendirmek. Nitelikli personel ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yoluyla gençleri hayata hazırlamak. Bilişim kampları, hackathon, alanında uzman ve kariyer sahibi kişiler ile bire bir tanışma, tecrübelerini dinleme gibi programlar düzenlemek.

Proje Genel Koordinatörü: Eren Arda GÜLER

Yönetim Kurulu kararı gereği; Proje görselleri telif hakları sebebi ile paylaşılmamaktadır.

Güler Yüzler, sürdürülebilir kalkınmaya artı değerler katan, projeler uygulayıp geliştiren, küresel hedefleri destekleyen kalkınma dostu bir sivil toplum kuruluşudur. 2015'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki tüm bireylere ve artı olarak dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 

  • Instagram GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Twitter GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • LinkedIn - GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Facebook GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • YouTube - Güler Yüzler Derneği
  • SoundCloud'a - Güler Yüzler Derneği