KURUMSAL

KURULUŞ

Farkındalık yaratmak üzere Eren Arda GÜLER öncülüğünde 2015 yılında bireysel olarak başlanmış olup

9 Şubat 2018 tarihinde daha çok kişiye ulaşma hedefi konularak gönüllü topluluk bünyesinde hareket edilme kararı alınıp 26 Mart 2019 tarihinde dernek statüsüne girerek resmi bir kurum olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumsal olarak aldığımız destekleri göz önünde bulundurarak daha çok kişiye ulaşma çabalarındayız. 

Güler Yüzler, sürdürülebilir kalkınmaya artı değerler katan, projeler uygulayıp geliştiren, küresel
hedefleri destekleyen kalkınma dostu bir sivil toplum kuruluşudur. 2015'den bu yana Türkiye'nin dört
bir yanındaki onlarca gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki
tüm bireylere ve artı olarak dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirir. Gönüllülük bilinci
ile hareket eden toplulukların faaliyetlerini önemseyen Güler Yüzler, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın,
Engelli ve Çocuk Meclisleri’nin kurulmasında aktif rol almaktadır.

VİZYON

Yenilikçi hedefli gönüllü girişimci ruhumuzdan güç alan güvenilir referanslarımızla faaliyet
gösterdiğimiz kalkınma ve sürdürülebilir alanda dokunduğumuz her hayata artı katarak eşitlikçi
yaklaşımla faaliyet göstermek.

MİSYON

Tecrübelerimiz ve enerjimizle faaliyette bulunduğumuz Ankara yereli başta olmak üzere dezavantajlı
eğitim hayatına değer katacak çözümler üreterek refahın artmasına ve eğitim gücünün güçlenmesine
katkıda bulunarak kalkınma hedeflerini layıkıyla uygulamak.

POLİTİKAMIZ

 Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti toprakları yeni kurulmuş, lidersiz geçirmiş ya da geçici lidersiz kalmış bir ülke değildir, olmamıştır, asla da olmayacaktır.

Çünkü adına destanlar yazan, tarih olan ve bu vatan uğrunda şehit olan milyonlarca Türk gencimiz

korkmadan, yığılmadan, gözünü bayrağından ayırmadan, yüreğini vatanına olan vatan sevgisinden,

artniyet aramada fitne fesatlara uymadan,

sevdiği ve koruduğu için savaşmış ve canını bu uğurda yola koymuştur.

     Gönüllü olmak, gönüllere dokunmak zordur.

Ama iş sevgide, vatanını sevmekte biterse, ebedi gözlerimiz de yumulsa o mertebede olmak

toprağın altında değil; mekanımız, şanımız, öğünümüz budur.

     Çanakkale o destanlaşmış şehitlerin sesleriyle sulanacaktır. Gönül ister ki artık analar ağlamasın,

babaların canı yanmasın. Ama maalesef bunlar oluyor. Olmaya da devam edecek.

Devam etmemesi için bu durumlara getiren fitne fesatların, iki kardeşi düşman eden cahillerin,

sevgiden mahrum kalan bu insanların eğitilmesi gerekir.

Silahtan, bombalardan uzak daha güzel oyuncakların olduğu bilincine varılmalıdır.

Bunları yaparken ilk görev biz Güler Yüzler Derneği'ne ve bizim gibi binlerce gönüllülere düşmektedir.

Tabi sadece bunlara değil, elini vicdanına koyan sorumluluk hisseden, bu ülke adına herkes gönüllü olmalıdır. Ancak böylece analar ağlamayacak, iki kardeş düşman olmayacak,

kürdüyle, çerkeziyle ve romanıyla bir kalp olarak atacaktır. Bunların aksini yapanlara uymayacaklardır.

Bilecekler ki onlar da yanlış yapıyor. Anlayacaklar bir gün, çünkü tek ve yalnız kalacaklar.

Güçleri yetmeyecek bu ülkeyi bölmeye, kan akıtarak oturmayı asla başaramayacaklar.

     Çünkü biz Türk'üz.

Biz parmak sayısıda kalsak doğruyuz.

     Gayemiz bölünmek değil, ihanet etmek değil;

VATAN'dır.

●●●

Güler Yüzler Derneği’nin değerleri ile kırmızı çizgileri ve etik kuralları şu şekilde belirlenmiştir.

Temel Görüşümüz;

Dernek, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiçbir milliyet, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayırım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz.

 

Kırmızı Çizgilerimiz;

1. Adil ve dürüst olmak;

derneğin iç ve dış paydaşlarına adaletli davranıp doğruluktan ayrılmamak, önyargısız olmak ve ötekileştirmemek,

2. Sorumluluk;

dernek çalışmalarında görev alıp bu görevi kararlılık ve heyecanla yerine getirmek,

3. Bilgiye erişim ve saydamlık;

dernekle ilgili her türlü bilgi ve belgenin üyelere açık olması ve üyelerin bunlara kolaylıkla ulaşabilmesi,

4. Yapılabilirlik;

her hangi bir eylemin eldeki olanaklar, taraflar, zaman ve ortam koşulları açısından

gerçekleştirilme olanağının bulunması,

5. Hesap verebilirlik;

görev üstlenip yetki edinen her dernek yönetici ve üyesinin üstlendiği görevle ilgili doğru ve

tatmin edici cevap verme sorumluluğu,

6. Tutarlılık;

düşünce, önerme ve davranışların birbiriyle anlamlı bir bütünlük içinde olması,

7. Aktif katılım;

dernek yönetici ve üyelerinin tüm dernek etkinliklerinin değişik aşamalarında etkili bir şekilde yer alması,

8. Sonuç odaklı etkin çalışma;

Dernek üyeleri, çalışma grupları ve yöneticileri tarafından yürütülen her etkinliğin,

başlangıçta belirlenen hedef ve performans göstergeleri çerçevesinde olumlu bir sonuca ulaşması,

9. Etkililik;

Yapılan her düzeydeki iş, işlem ve eylemin başlangıçta belirlenen hedefe ulaşarak

kalıcı sonuçlara neden olması,

10. Sürdürülebilirlik;

yapılabilir herhangi bir eylemin gerçekleştiği zaman sonrasındaki var olma yeterliliği,

11. Kurumsallaşma;

Dernek çalışmalarının geliştirilen temel değer, ilke ve yöntemler çerçevesinde kişi ve gruplara bağlı kalınmaksızın kalıcı ve bağımsız bir yapıya kavuşturulması,

12. Gönüllülük, işbirliği, paylaşma ve dayanışma;

Derneğin iç ve dış paydaşları arasındaki ilişki, iletişim ve beraberliğin rekabetten uzak bir gönüllülük çerçevesinde işbirliği, paylaşma ve dayanışma içinde yürütülmesi,

13. Takım çalışması;

Dernekle ilgili tüm çalışmaların uzmanların, yönetici ve üyelerin katılımı ile oluşturulan

ekipler eliyle gerçekleştirilmesi.

Etik Kurallarımız;

1. Karşılıklı güven ve saygı,
2. Dürüstlük, doğruluk ve açıklık,

3. Hukuka saygı,

4. Gizliliğe saygı ve kişisel bilgileri koruma,

5. Varlıklarımızın akılcı şekilde kullanılması,

6. Üye ve yönetici düzleminde etkin zaman yönetimi,

7. Çıkar çatışmalarından kaçınma,

8. Çevremizle ve medyayla dürüst ilişki ve iletişim,

9. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük,

10. Doğaya duyarlılık.

Güler Yüzler, sürdürülebilir kalkınmaya artı değerler katan, projeler uygulayıp geliştiren, küresel hedefleri destekleyen kalkınma dostu bir sivil toplum kuruluşudur. 2015'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca gönüllüsü ile din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın toplumdaki tüm bireylere ve artı olarak dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 

  • Instagram GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Twitter GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • LinkedIn - GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • Facebook GÜLER YÜZLER DERNEĞİ
  • YouTube - Güler Yüzler Derneği
  • SoundCloud'a - Güler Yüzler Derneği